تاريخ : چهارشنبه چهارم مرداد 1391 | 1:44 | نویسنده : تک ستاره بی نور

اخه خداجون!

قربون بزرگیت!!

وفای سگ به چه کارمون میاد یه فکری به حال ادمات میکردی........!

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

اگر دلت گرفت سکوت کن !!ا

ین روز ها هیچکس معنی دلتنگی را نمیفهمد!!!!!

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥  

چقدر دلم هوايت را ميكند!
حالا كه ديگر
هوايم را نداري...

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

نـــبودنت
داغم می کند!
آنقدر که جای همه ی روزهای آخر سال
بی آتش
می سوزم ...

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥  تاريخ : دوشنبه دوم مرداد 1391 | 16:20 | نویسنده : تک ستاره بی نور
 

تموم خاطرتمون
اشکای چشمای منه
دیگه باید خواب ببینم
دستات تو دستای منه
اما بدون با عکس تو هی روزها رو سر میکنم
خیلی بدی کردی به من
محاله من ولت کنم
کدوم گلایم رو بگم
یه عمر از تو دلخورم
تو فکر هیچ چیز رو نکن من غصه هات رو میخورم
بازم خدا دل من رو برای غم نشونه کرد
تو هم برو مثله همه تنهام بزار و بر نگرد
-----------------------------------------
خیلی دلم گرفت ازت دیگه سراغم رو نگیر
فقط یه عکس ازت دارم بیا اینم ازم بگیر
یه روز میفهمی قدرم رو اما نمیدونی کجام
بمیرم واسه غربتم محاله اینورا بیام
یه عمره بغضه تو گلوم
یه آه سردی تو صدام
مهمون نوازی این نبود
خاااااک خدا ، دارم میام
من که دیگه دارم میرم
نگید رفت و حرفی نزد
خدانگهدارت باشه


تاريخ : چهارشنبه بیست و یکم تیر 1391 | 22:39 | نویسنده : تک ستاره بی نور

وقــتـي ازم مــي پـرسي که خوبـي و من ميگم: اي بد نيستم..
يعني بدم !
خيلي هم بدم !!
پس نگو خدا رو شکر !

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

تواین دنیا به هرکی تکیه کردم،

جا خالی داد وبه زمین خوردنم خندید.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

رخ به رخ که شدیم من مات شدم !

و تو چون پادشاهی که از این فتح ها را زیاد دیده است

بی اهمیت رد شدی

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

درد داره که همیــــشه اونــی که تو خیــالته

 بی خیالتــــــــــــه. .

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

این روزها جای خالی ” تـو ” را با عروسکی پر می کنم
همانند توست مرا ” دوست ندارد ”
احساس ندارد !
اما هر چه هست ” دل شـکـســتـن ” بلد نیست

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥تاريخ : یکشنبه یازدهم تیر 1391 | 19:46 | نویسنده : تک ستاره بی نور

هرگز هیچكس ندانست
برف
تكه های خودكشی یك ابر است...!!

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

تنهایی یعنی:
بری عطری رو که اون میزده رو بخری
و بزنی به خودت
تا فکر کنی کنارته

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

یه اشتباه بزرگه
واسه کسی بمیری
که قبلا واسه خیلیا مرده بوده... !

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

به سادگی رفت....
نــه اینکـــه دوستـــم نداشت....
نه!
چـــون میدونست چقدر دوستش دارم...

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
تنهــا بودن قــدرت مــی خــواهــد
و ایـن قــدرت را کســی بـه مـن داد
کـه روزی مـی گفت
تنهــــایـت نمــی گــذارم !!

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

اشتبــاه از مـن بود
پــر رنــگ نـوشتـه بـودمـت

اما حالا بـــه سختــی پـاک میشــوی

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥تاريخ : دوشنبه پنجم تیر 1391 | 16:47 | نویسنده : تک ستاره بی نور

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

نه تنها ترکت می کنند
وقت رفتن با تمام پررویی دستور هم میدهند :
مواظب خودت باش ... !

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

دیگـــــــر به کسی نمی گویم: دوســتت دارم...
انگار دوستت دارم های من؛
خداحافظ شنیده می شود...!

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

آیا سزای من خار شدن است..؟!
من که از گل نازکتر به تو نگفتم.

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

خواستم آنقدر کمیاب شوم تا شاید دلی برایم تنگ شود
نمیدانستم فراموش میشوم.

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥تاريخ : شنبه سوم تیر 1391 | 13:0 | نویسنده : تک ستاره بی نور

ميشنوي؟

بعدازاينکه تودلم روصدازدي لحظه به لحظه داردپاسخت راميدهد.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

خدایا …!!
از تو دلگیرم …
گفته بودی حق انتخاب داری
پس چرا انتخابم درکنار دیگریست

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

يك بار عاشقت شدم

اما صد بار باورش كردم.

صد بار خواستم فراموشت كنم

اما يك بارم نتونستم...

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

اگه دنيا رو بهم بدن تا بي خيال تو بشم،

تورو برميدارم بي خيال دنيا ميشم‎

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

جزایی بالاتر از این نیست

که به کسی دل ببندی که قسمت تو نیست...

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥تاريخ : جمعه بیست و ششم خرداد 1391 | 23:37 | نویسنده : تک ستاره بی نور

برایم از بازار یک بغض خوب بخر...

 نه مثل این ها که دارم ....

نه مثل این ها که هر روز می شکنند

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

روزی صد بار با هم خداحافظی کردیم

اما افسوس معنای خداحافظی

 را زمانی فهمیدم که تو را به خدا سپردم!

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

هر گاه گريه مي كنم سبك ميشم،

عجب وزني دارد چند قطره اشك

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

ديگه توي اين دنيا از هيشكي انتظار ندارم...
شايد خودمم يه روز خودمو تنها بزارم....

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

توراحت بخواب...
من مشق گریه هایم هنوزمانده

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

اون لحظه كه گفتي :

يكي بهتر از تورو پيدا كردم 
ياد اون روزايي افتادم

كه به 100 تا بهتر از تو گفتم من بهترينو دارم

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥تاريخ : دوشنبه بیست و دوم خرداد 1391 | 23:2 | نویسنده : تک ستاره بی نور

                

  ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

    میلیونها و میلیاردها آدم هستن که میتونن بی تو زندگی کن

     آخه من بدبخت چرا نمیتونم بدون تو زنده باشم ؟

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

بغض هايم رابه آسمان سپرده ام!

خدابه خيركندباران امشبم را.....

    ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

هر جا که می بینم نوشته است :
” خواستن توانستن است ”
آتش می گیرم !
یعنی او نخواست که نشد ؟

   ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

خـــــــدایا
خواستم بگویم تــنهایم
اما...
نــــگاه خندانت،مرا شــرمگین کرد
چه کسی بـــــــهتر از تو...

ولی عجیب دلتنگم

    ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

برف ببارد یا
باران!!!
برای باور زمستان؛
همین جای نبودنت کافی ست...!!!

    ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥تاريخ : چهارشنبه هفدهم خرداد 1391 | 17:38 | نویسنده : تک ستاره بی نور
 

دعایم گرچه گیرا نیست
دعایت میکنم اما!

نمیدانم چه میخواهی

 اما از او خواهم برای تو هر آنچه در دلت خواهی

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

باران که می بارد دلم برایت تنگ تر می شود
راه می افتم
بدون چتر
من بغض میکنم ، آسمان گریه ...

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

يادت هست فقط ميگفتي لب تر كن . . .
لب كه هيچ چشمانم را تر كردم ولي باز تركم كردي. . .

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

دلتنگی یعنی:

دقیقه به دقیقه گوشیت و چک کنی و وانمود کنی که داری ساعتو میبینی.....

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

دیگر هیچکس برای من "او" نمیشود......

حتی خودش..........

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

 تاريخ : جمعه دوازدهم خرداد 1391 | 2:31 | نویسنده : تک ستاره بی نور

خـواستـــم گلــه کنــم،

از نـا مهربانــی هایــت!

امــا

خـوب کــه فکــر میکنــم

مـــن

بی مقدمــه عاشــق تـــو شــدم!

تقصیــر تــو نــیست ...

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

دعای باران چرا؟

این روزها دل ها تشنه ترند تا زمین
خدایا کمی عشق ببار...

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

همیشه حرارت لازم نیست...

گاهی از سردی یک نگاه ...

میتوان آتش گرفت

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

چقدر سخته وقتي پشتت بهشه دونه هاي اشك
گونه هاتو خيس كنه
امامجبوربشي بخندي تانفهمه كه هنوزم دوستش داري....

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

پرسیدم :عشق چیست؟

گفت :آتشی است

گفتم:مگر آن را دیده ای؟

گفت:نه...در آن سوخته ام...!

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

قصه از اون جا شروع شد که:

خیلی عصبانی بود...

گفت:اگه دوسم داری ثابت کن

گفتم:چه جوری؟

گفت:تیغو بردار رگتو بزن

گفتم:مرگ و زندگی دست خداست

گفت:پس دوسم نداری

تیغو برداشتمو رگمو زدم

وقتی آروم داشتم تو آغوش گرمش جون می دادم...

آروم تو گوشم گفت:

اگه دوسم داشتی تنهام نمی ذاشتی...

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥تاريخ : یکشنبه هفتم خرداد 1391 | 19:10 | نویسنده : تک ستاره بی نور

 اگه عشقت كورم كنه مهم نيست حس بودنت قشنگ تر از ديدن دنياست

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

آنقـــدر دل کنــــــدن از تـــو سخـــت اســت...

کـــه در آخـــریــن کپــــه از آخــــريـــن واگــــن

قطـــار نشستـــــه ام !

تـــــا هـــر چـــه قـــدر می شــــود...

ديـــرتـر تـــرکـــت کنـــم !!

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

دعای باران چرا؟این روزها دل ها تشنه ترند تا زمین
خدایا کمی عشق ببار...

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

همیشه حرارت لازم نیست...

گاهی از سردی یک نگاه ...

میتوان آتش گرفت

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

هروقت از کسی جدا شدی

 توروخدا بهش بگو برای همیشه خداحافظ ....
هر چند با این کارقلبشو میشکونی و

اونو ناراحت میکنی ولی از انتظار نجاتش میدی.....

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

یاد سهراب بخیر! آن سپهری که تا لحظه خاموشی گفت:
تو مرا یاد کنی یا نکنی
باورت گر بشود گر نشود
حرفی نیست
اما نفسم میگیرد در هوایی که نفس های تو نیست
 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥تاريخ : شنبه ششم خرداد 1391 | 12:28 | نویسنده : تک ستاره بی نور

رفت بی آنکه مرا به خدا بسپارد...
نمیدانم خدا را از یاد برد یا مرا...
میسپارمت به خدا...
خدایی که هیچگاه تو را به من نسپرد ...

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

ایـن جـا هـاے خـالـے کـه نـبـودنـت را

به رُخـم مـے کـشـنـد

چـه مـے دانـنـد . .

فـرهـادتـــ شـده اَم ، بـا تـمـام زنـانـگـے اَم

و چـه شـب هـا کـه

خـواب ِ شـیـریـنـَت را نـمـے بـیـنـَم . . .

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

تلخ ترین خداحافظی عمرم !
خداحافظ ...
تنها خواسته ام این بود که نگاهم کند
و او هم بگوید
خداحافظ...
اما انگار
دیگر ارزش یک خداحافظی را هم نداشتم...

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

گیرم که در بیداری ات

مرا کشتی!

آرزو بر دلت بماند ...!

در خوابهایت

زندگی خواهم کرد ....!

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

عجـایب هشت گانه اند...
آغـوش "تـــــــــو"
هیچ بعـدی ندارد ..
واردش کـه شوی ،
زمـان بی معنـا میشـود...
بی آنکـه نفـس بکشی روحـت تازه می شود

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥تاريخ : دوشنبه یکم خرداد 1391 | 17:31 | نویسنده : تک ستاره بی نور

می آیی عاشق می کنی
محو می شوی تا فراموشت کنم
دوباره می آیی تازه می کنی خاطرات را
 محو می شوی
به راستی که سراب از تو با ثبات تر است

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

" خدای من ! چرا گریه می کنند؟!

درک کردن من انگار سخت تر از از دست دادنم بود

 ... قبول !

کمتر از آنها نفس کشیدم ٬

 اما به اندازه آنها درد کشیدم ...

چرا وقتی کسی از پیششان رفت ٬

 تازه می فهمند که بود ؟! ...

خود را مسخره کرده اند یا مرا ؟! "

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

شاید در آغاز

"ترکیـب"

صورتش بود که توانست

"ترتیب"

دلـــم را بدهــد...

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

حالا که رفتنی شده ای طبق گفته ات باشه، قبول.

لااقل این نکته را بدان:

آهن قراضه ای که چنان گرم گرم گرم

در سینه می تپید دلم بود نامهربان

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

گاهی تو ....
گاهی یاد تو .....
گاهی هم غم تو......
آخر این "تو" کار مرا تمام می کند!

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

این روزها زیادی ساکت شده ام
حرفهایم نمی دانم چرا به جای گلو
از چشمهایم بیرون می آیند ...

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

تــــو
تمــام گذشـتهِ منی
و مـــن... 
میدانم که گاهی بایـ ـد
از گذشــته هم گُذشت...!

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥تاريخ : یکشنبه سی و یکم اردیبهشت 1391 | 15:0 | نویسنده : تک ستاره بی نور
                               

 

                  اگه کسی رو که چند سال دوسش داری و همه ی

          وجود سردت با وجود اون گرم میشد

        تنهات بذاره بره و خیانت کنه به تو

           اون لحظه ی دردناک چیکار میکنی

  *******************************************

   اگه عاشقین و میخوایین راهنمایی کنین

               لطفا به این پست نظر بدین!!!! ممنون   

 *******************************************

محمد >>> عشق؟

 هه واقعا بیخوده

 اخه چرا عاشق شدی داداشی!

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

فاطمه >>> عشق واقعا مقدسه نمیدونم چی بگم

 اگه واقعا دوست داشت تنهات نمیذاشت و نمیرفت

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

جواد >>> وقتی عاشق میشی

 باید به طرف مقابل دل ببندی

 نباید عشق ۱ طرفه باشه

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

محبوبه >>> آخه دلت شکست کی دلتو شکسته دادا ؟

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

محدثه >>>کاش ازش بپرسی که چرا بهت خیانت کرده؟
شاید نتونستی به اندازه ی کافی بهش محبت کنی!
عشق خیلی خیلی مقدسه

 محدثه >>> آنــقـدر مــنــتظر پــیامــی از تــو بــودم...

کـــه یعــقوب نــبــی گــفت:

بــابــا تـــ ــو دیــ ـگه کـی هـــستی

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

بوقی >>>میشه بپرسم این شادی خانم کیه؟به حرفش گوش کن چون ما آدما همیشه باید سرمون به سنگ بخوره تا قدر لحظه های زندگیمون رو بدونیم پس درست رو بخون تا به امید خدا موفق شی اونوقت جواب تمام سوالای الانتو میگیری. رشته ی مورد علاقه ات رو واست از خدا میخوام

 بوقی >>> وقتی پلنگ صورتی وشیراپاکتی میشه پس بایدانتظاراینو داشته باشیم که عشقا ساعتی بشه نه؟؟

بوقی >>> به این فکر کن که گذشته ها گذشته.....پس مخور غم روزایی رو که رفته...تو میتونی من ایمان دارم آدم اگه بخواد میتونه به هر چی که میخواد برسه حتی با وجود سر سخت ترین موانع..

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

ناشناس >>>عشق يه چيزي مثل كشك و دوغه
تموم زندگي پر از دروغه
 هيچكسي هيچكسي رو دوس نداره دوست دارم عاشقتم شعاره

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

کسرا>>> واقعا لحظه سختیه تصورش برای من ازاردهندست!
تنهابرات ارزومیکنم که اون اتفاقی بیوفته منتهی به خیربشه

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

مجبوبه >>>عاشق بودن حقيقته

فقط بايد كسي رو پيداكني كه ارزش تورو داشته باشه وتوارزش اونو.

من خودم عاشق هستم و ميدونم كه عشق من و معشوقم واقعي هستش.عاشقشم و دوستش دارم

پس سعي كن به كسي الكي دل نبندي كه واقعا ارزش تورونداشته باشه

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

میلادد >>>داشی هیچ وقت عاشق نشو

اگه میخای عاشق بشی باید درباره دختر تحقیق کنی تا دست نخرده باشه

 بعدش عشق چیز واقعی هست منم دوسش دارم

 اما چهکنیم کسی باور نمیکنه و فقط با گفتم یه بای همه چی تموم میشه

 عاشق نشوووو منم عاشق شدم پشیمونم

 خیلی خیلی پشیمون که اصلان فکرشو نمیکنی!داداشی چون

 دوست داشتم گفتم میخام بزاری تو وبت که همه ببینن و نظر بدنتاريخ : جمعه بیست و نهم اردیبهشت 1391 | 2:25 | نویسنده : تک ستاره بی نور

رها کردی چرا دست دلم را؟

به خاک و خون کشیدی حاصلم را
مرا تو می‌کشی صدبار در روز

ولی من دوست دارم قاتلم را . . .

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

به باغم یاسمن بودی چه می‌شد؟

 عروس این چمن بودی چه می‌شد؟
چرا چون باد رفتی از کنارم؟

همیشه مال من بودی چه می‌شد . . . ؟

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

اى كاش

گفته بودى عاشق ديگرى شده اى...
من خودم هم عاشق بودم،
دردت را درك ميكردم.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

مدتهاست باتو،


 درخودم...


زندگى مى كنم...

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

بارآخر،

من ورق را بادلم برميزنم!
باردیگرحكم كن!
اما نه بی دل!با دلت،

دل حكم كن!
حكم دل:هركه دل دارد بیاندازد وسط!
تاكه ما دلهایمان را روكنیم
!

دل كه روي دل بیافتاد،

 عشق حاكم میشود

!پس به حكم عشق،

بازي میكنیم!

این دل من!

روبكن حالادلت را..!
دل نداري؟

بر بزن اندیشه ات را..!
حكم لازم:
دل گرفتن!

دل سپردن!

 هردولازم!

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

اگر تمام دنیا را نردبان کنی،
دستت به سقف دلتنگی من نمیرسد...

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

تنهایییییییی...
این واژه را بلندترین شاخه درخت خوب میفهمد...

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥تاريخ : یکشنبه بیست و چهارم اردیبهشت 1391 | 18:8 | نویسنده : تک ستاره بی نور

به افتخار اونایی که می‌دونی هیچ‌وقت نمی‌تونی بهش بزنگی

ولی باز هم دلت نمیاد شمارشو از گوشیت پاک کنی...

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

جای ِ خالیت پر نمیشود دیگر؛

حتی...

با خودت!
از درد های کوچک است که آدم می نالد
وقتی ضربه سهمگین باشد ،

 لال می شوی....

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

هر جا که می بینم نوشته است :
” خواستن توانستن است ”
آتش می گیرم !
یعنی او نخواست که نشد ؟

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

این بار تو بگو که

"دوستت دارم"
نترس...............................
من آسمان را گرفته ام که به زمین نیاید!!!

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

در دنياى ما حتى گرگها هم افسردگي گرفته اند

و ديگر گوسفندان را نمي درند به نى چوپان گوش ميدهند و ميگرين

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

بعضی زخمها هست
که هر روز صبح ،

 باید پانسمانش را باز کنی و روش نمک بپاشی !
تا یادت نرود...
دیگر ،سراغ بعضی آدما نبــاید رفت

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

اگر دلت گرفت سکوت کن !!
این روزها هیچ کس معنی دلتنگی را نمیفهمد!!!!!!

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

دلتنگی یعنی

اینکه دقیقه به دقیقه گوشیتو چک کنی

و وانمود کنی داری ساعت گوشیتو میبینی...

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥تاريخ : یکشنبه بیست و چهارم اردیبهشت 1391 | 18:8 | نویسنده : تک ستاره بی نور

یــــــــــــــــــــــــــــاد بگیر:
گاهی نباید ناز كـــــشید ؛
انتظاركـــــشید ؛
... آه كـــــشید ؛
درد كـــــشید ؛
فریاد كـــــشید ....
تـنهـآ باید دست كـــــشید و رفت ...

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

اصن واسم فرقی نمیکنه چقد دوروبرم شلوغه..

وقتی کسی نمیفهمه چقد تنهام....

 تو این شلوغیا احساس تنهایی بیشتری میکنم حتی !

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

دلم می خواهد بخوابم مثل ماهي حوضمان

 كه چند روزيست روي آب خوابيده است

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

شاید قانـــون دنیا همين باشد ......

 تو صاحب ِ آرزویـــــم باشي کــه ِ شیرینــي تعبیرش براي دیگــــــریست

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

گناهانم را دوست دارم

! بيشتر از تمام کارهاي خوبی که کرده ام مي داني چرا ؟

آن ها واقعی ترين انتخاب هاي منند...

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

خیانت است اما....
آنقدر که با یادت بوده ام با خودت نبوده ام...!

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

بهانه هاي دنيا تورا از يادم نخواهند برد
من تورا در قلبم دارم نه در دنيا

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

درد مرا انتخاب کرد...
من تو را...
تو رفتن را...
آسوده برو! دلواپس نباش من و درد و

 یادت تا ابد با هم هستیم

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥تاريخ : چهارشنبه بیستم اردیبهشت 1391 | 18:13 | نویسنده : تک ستاره بی نور

اگر واقعا عشق را یافتی

به آن پرواز بده و رهایش کن.

اگر خودش ماندن را انتخاب کرد،

به این معناست که عشق واقعی تو همان است

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

دوستي من شبيه باران نيست كه گاهي بيايد و گاهي نه .

 شبيه هواست ،

 ساكت اما هميشه در اطراف تو

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥


 همه چیز را فروختم به جز آن صندلی که تو روی آن نشستی.

شاید روزی که برگشتی خسته باشی.....

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

تنها که باشی

 آرزو میکنی کاش یکی اسمت را صدا کند.

حتی اشتباهی...!

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

پيراهن هيچ فصلي خيس تر از بهاري نخواهد بود كه عاشقت شدم

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

خدا جون وقتي منو نقاشي كردي زيبا نقاشي كردي.

ممنون سالم نقاشيم كردي.

ممنون!

ولي آخر چرا خداجون تنها نقاشيم كردي

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥تاريخ : سه شنبه نوزدهم اردیبهشت 1391 | 14:39 | نویسنده : تک ستاره بی نور

مكاني برايت بهتر از دلم ندارم؛

 كوچكي اش رو به لطف مهربوني خودت ببخش

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

هميشه يك بهانه براي درد و دل هست

هيچوقت دل بي بهانه نميتپد.

نميدانم بهانه ها دلگيرند،يا دلها بهانه گير...

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

چگونه دراين چشم هاى زيبا
جا داده اى
اين همه دروغ را؟!

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

آدم ها عادت می کنند
به هر چیزی...
حتی به خنجر هایی که از پشت می خورند!

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

گذشت اون وقتایی که

 آدما همدیگرو دور می زدن
الان دیگه از روی هم رد می شن !!

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

چه رسم عجیبیه!!! 

همیشه اون موقعی که بهشون نیاز داری تنهات میزارن

و اون موقعی که دیگه نیازی بهشون نداری برمیگردن پیشت.

اما ای کاش اونا هم میدونستند که" چه زود دیر میشه"

انقد دیر که دیگه جایی واسه اونا نمیمونه...

 نه تو قلبت نه تو زندگیت...

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

تو تك ستاره مني منم اسير بودنت

از ته دل داد ميزنم ميمرم از نبودنت..

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

دستت رابه من بده ازآتش بگذريم

 آنان كه سوختندهمه تنهابودند.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥تاريخ : شنبه شانزدهم اردیبهشت 1391 | 14:45 | نویسنده : تک ستاره بی نور
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
وقتی...!

مرا...!

در آغوش می گرفتی...!

تمام لباس هایم...!

بوی عطر تو را...!

به خود می گرفت...!

راستی...!

عطرت را...!

از کجا خریده بودی...!

آخه...!

بعد از این همه مدت...!

هنوز...!

لباس هایم...!

بوی عطر تو را می دهند...!

بوی نامردی...!

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥تاريخ : شنبه شانزدهم اردیبهشت 1391 | 14:36 | نویسنده : تک ستاره بی نور

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
یادته...!

گفتی عاشقت نیستم...!

ولی قدر دنیا دوستت دارم...!

دیوونه...!

میگن غرورمو به خاطرت بشکنم...!

میگن این دفعه که برگشتی واقعا دوستم داشتی...!

میگن ایندفعه نوبت منه که برگردم...!

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥تاريخ : شنبه شانزدهم اردیبهشت 1391 | 0:0 | نویسنده : تک ستاره بی نور

روزي مي شود كه برگ برنده ات دل مي شود ....

 اما تو ديگر حاكم نيستي !

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

چه تجارت ناشیانه ای بود...

 آن همه نازی که من از تو خریدم ...

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

دقایقی تو زندگیم هست
که دلم برای تو انقدر تنگ میشه
که دلم میخواد تو رو از تو رویاهام بیرون بکشم
وتوی دنیای واقعی با تمام وجودم بغلت کنم

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

بسلامتی اونی که دوست داشتنو باتمام وجود یادش دادیم و

اون رفت و
به یکی دیگه امتحان پس داد …

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

گاه کوچکم میبینی گاه بزرگ
نه کوچکم نه بزرگ
خودت هستی که گاه دور میشوی و گاه نزدیک

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

رفتن بهانه نميخواهد،

بهانه هاي ماندن كه تمام شوند كافي ست...

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

احساس خوبيه وقتي يه نفر دلتنگت ميشه...!

 احساس بهتريه وقتي يه نفر عاشقت ميشه...!

 اما بهترين احساس اينه كه ......

بدوني يه نفر هيچوقت فراموشت نميكنه

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥تاريخ : چهارشنبه سیزدهم اردیبهشت 1391 | 23:20 | نویسنده : تک ستاره بی نور

عشق

قوانین علم را به هم زده اى!
نبودنت وزن دارد
تهى ...
 اما سنگين!

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

وقتی عطر تنت را میخواهم ،

به باد هم التماس میکنم ،

 خدا که جای خود دارد .

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

اگر او برای تو ساخته شده بود!

من برای تو ویران شده بودم !!!

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

عشق دروغی بود که در تمام این سال ها باورش داشتم

و چه تاوان سنگینی داشت همین اشتباه کوچک !

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

می خوام به کسی کــه خودش می دونـه کـیه بــگـم:

دوستت دارم!

 با تمام نا مهربونیات با تمام....

بازم دوستت دارم !

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥